Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Obhajoby dizertačních prací

Mgr. Miroslava Klečková

Téma:

IDEOVÉ PREDPOKLADY TOTALITNÝCH REŽIMOV V PERSPEKTÍVE FILOZOFIE
N. A. BERĎAJEVA

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve čtvrtek 1.6.2017 ve 13.00 hod.
v učebně č. 1.16.

Ke stažení:

Mgr. Zuzana Rybaříková

Téma:

The Reconstruction of A. N. Prior’s Ontology

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pondělí 29.8.2016 ve 13.00 hod v učebně č. 1.16.

Ke stažení:

Mgr. Hana Dobiášová

Téma:

Epistemologické aspekty Millova pojetí svobody

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v úterý 19. ledna 2016 v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Mgr. Jiří Michalík

Téma:

Robert Fludd a Johannes Kepler: dvě podoby platónské tradice

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v úterý 19. ledna 2016 v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Mgr. et Mgr. Martin Zielina

Téma:

Aristotelova klasifikace živočichů

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 17.6.2015 ve 14.00 hod. v učebně č. 1.16.

Ke stažení:

Mgr. Tomáš Došek

Téma:

Antropologie ve Wittgensteinově pozdním myšlení

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 17.6.2015 ve 13.00 hod. v učebně č. 1.16.

Ke stažení:

Mgr. Jan Čížek

Téma:

Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle Jana Amose Komenského

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pátek 31.10.2014 v 15.00 hod. v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Mgr. Otakar Horák

Téma:

Filozofické poradenstvo – kritika

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pátek 31.10.2014 ve 14.00 hod. v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Ing. Jan Svoboda, M.A.

Téma:

Masarykův realismus a filosofie pozitivismu

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve čtvrtek 30.1.2014 ve 13.00 hod. v učebně č. 1.16

Ke stažení:

Mgr. Petr Mikoška

Téma:

Úloha metadovedností v psychoterapii. Fenomenologická studie podmínek efektivní aplikace psychoterapeutických teorií a technik v klinické praxi

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 23.1.2013 ve 15.00 hod. v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Vladimír Ješko

Téma:

Kontingence jako princip existence člověka a světa v pojetí raného Sartra a Richarda Rortyho

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 26.9.2012 ve 13.30 hod. v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Vlastimil Vohánka

Téma:

Modality, Logical Probability, and the Trinity: A Defence of Weak Skepticism

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 29.2.2012 ve 13.30 hod. v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Filip Tvrdý

Téma:

Turingův test
Filosofické aspekty umělé inteligence

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie čtvrtek 27.10.2011 ve 13.00 hod. v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Martin Ďurďovič

Téma:

Hermeneutika a fenomenologie
Studie genetických souvislostí formování pozice hermeneutické fenomenologie

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie čtvrtek 9.6.2011 ve 12.30 hod. v učebně č. 219 v budově na Wurmové 7, posluchárna č. 8.

Ke stažení:

Mgr. Petr Slováček

Téma:

Filozofické základy psychologie Tomáše Akvinského

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 9.února 2011 ve 12.30 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Ondřej Sikora

Téma:

Praktická metafyzika ke vztahu etiky a metafyziky v Kantově Kritice praktického rozumu

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve čtvrtek 16. prosince 2010 ve 12.30 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Miroslav Hanke

Téma:

Jan Buridan a nominalistická teorie racionality

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pondělí 30. srpna 2010 ve 13.30 v učebně č. 219.

Ke stažení:Mgr. Lukáš Zámečník

Téma:

Filosofie vědy perspektivou teorie chaosu

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie ve středu 21. dubna 2010 ve 13.30 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Gabriela Matulová

Téma:

Cambridgeský platonismus v kontextu 17. století

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 15. prosince 2009 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Michal Šašma

Téma:

Postkarteziánská pojetí reflexe ve světle buddhistické meditace klidu a vhledu

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 30. června 2009 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Martin Jabůrek

Téma:

Koncept svobody v eschatologickém existencialismu Nikolaje Berďajeva

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 10. září 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Daniel Kroupa

Téma:

Filosofie a ideologie

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 10. září 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Marie Skýbová

Téma:

Vlastní hodnota přírody

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 10. září 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Hynek Tippelt

Téma:

Vztah ideje a afektu u Spinozy

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 10. září 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Martin Škabraha

Téma:

Jak lze navrátit smysl slovu modernost?

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie dne 21. ledna 2008 ve 13.00 v učebně č. 219.

Ke stažení:

Mgr. Michal Jamný

Téma:

Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filosofie v pondělí 17. 12. 2007 ve 13:00 hod.

Ke stažení:

Mgr. Jaroslav Daneš

Téma:

Filoponos versus Aristotelés o věčnosti světa

Obhajoba:

Obhajoba se bude konat na katedře filozofie v pondělí 12.6.2006 ve 14.hod.

Ke stažení:

Nejnovější aktuality

Thu, 12.7.2018
Milí studenti, zveme vás na mimořádnou přednášku konanou ve středu 12.12.2018 od 11.30 v ...
Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Friedrich 
Nietzsche:

Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi všech vrahů?
To nejsvětější a nejmocnější, co svět doposud měl, vykrvácelo pod našimi noži, -
kdo z nás tuto krev smyje?