Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Harmonogram akademického roku

Tento harmonogram si můžete stáhnout v sekci Dokumenty.

Univerzitní harmonogram 2017/2018

1.9.2017 - 31.8.2018 akademický rok
1.7.2018 - 31.8.2018 hlavní prázdniny

 

1.9.2017-11.2.2018 Zimní semestr
18.9.-17.12.2017 výuka v zimním semestru,
13 výukových týdnů
(poslední týden je zápočtový)
1.12.2017 Den otevřených dveří UP
2.1.- 9.2.2018 zimní zkouškové období
20.1.2018 Den otevřených dveří UP
12.2.-30.6.2018 Letní semestr
12.2.-13.5.2018 výuka v letním semestru,
13 výukových týdnů
(poslední týden je zápočtový)
19.2.-25.2.2018 Akademický týden: probíhá výuka
14.5.-30.6.2018 letní zkouškové období
28.9.2017 a 9.5.2018 Sportovní den UP
18.5.2018 konec evidence zadaných BP a DP do IS STAG
1.7.-31.8.2018 hlavní prázdniny
6.9.2018 mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2017/2018
7.9.2018 15:00 mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za rok 2017/2018

Univerzitní rozpis termínů zápisu předmětů
do IS STAG 2017/2018

ZIMNÍ
semestr
zápis
a odzápis
od
* odzápis**
do
zápis
do
1. roč. Bc. 8:00 5.9.2017 22.9.2017
24:00
24.9.2017
24:00
2. roč. Bc. 11:00 13.7.2017
3. roč.
a vyšší Bc.
8:00 13.7.2017
1. roč. NMgr. 9:00 8.9.2017
2. a vyšší roč.NMgr. 14:00 11.7.2017
Ph.D. 9:00 8.9.2017 15.10.2017
24:00
LETNÍ
semestr
1. roč. Bc. 14:00 18.1.2018 16.2.2018
24:00
18.2.2018
24:00
2. roč. Bc. 11:00 18.1.2018
3. roč.
a vyšší Bc.
8:00 18.1.2018
1. roč. NMgr.
a Ph.D.
14:00 16.1.2018
2. a vyšší roč.NMgr.
a Ph.D.
11:00 16.1.2018

*Nejpozději jeden týden před zahájením zápisu zajistí katedry vložení předmětů a rozvrhu do IS STAG (27. 6. 2017 pro zimní semestr a 9. 1. 2018 pro letní semestr).
**Nejpozději do uvedeného data je možné se ze zapsaného předmětu i odepsat. Poslední dva dny zápisu jsou k dispozici pro zápis na poslední chvíli uvolněná místa.

Organizace státních závěrečných zkoušek 2017/2018 na FF UP

SZZk
v lednu 2018
do 16.11.2017 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
do čtvrtka
14.12.2017, 11:00

odevzdání a evidence (STAG) BP a DP ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) kontrola studijních povinností v IS STAG
(uzavření studia)

8.1.-26.1.2018 průběh SZZk/obhajob
v týdnu
od 12.2.2018
promoce (zimní termín)
SZZk
v červnu 2016
do 12.4.2018 vypsání termínů pro SZZk/obhajob pro (STAG)
13.5.2018 ukončení prezenční výuky v kurzech pro absolventské ročníky
do čtvrtka
17.5.2018, 11:00
odevzdání a evidence (STAG) BP a DP ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG
(uzavření studia)
1.6.-22.6.2018 průběh SZZk/obhajob
v týdnu
od 16.7.2018
promoce (letní termín)
SZZk
v září 2017
do 18.6.2018 vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)
do čtvrtka
28.6.2018, 11:00
termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG
(uzavření studia)
27.8.-31.8.2018 průběh SZZk/obhajob pro 6. ročník Bc. a 5. ročník nav. Mgr.
27.8.-3.9.2018 průběh SZZk/obhajob pro nižší ročníky Bc. a nav. Mgr.
únor 2019 promoce v zimním termínu

Přijímací řízení 2018/2019

1.11.2017 - 28.2.2018 podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a NMgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)
1.11.2017 – 31.3.2018 podání přihlášky pro Bc. a NMgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce (dále CJ)
1.11.2017 – 30.4.2018 podání přihlášky pro PhD. studium (česky i cizojazyčně akreditované obory)
víkend 19. – 20. 5. 2018
(v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 26. – 27. 5. 2018)
přijímací zkoušky:
bakalářské studium
11.6.2018 přijímací zkoušky:
navazující magisterské - jednooborové
12.6.2018 přijímací zkoušky
navazující magisterské - dvouoborové
3.9.2018 mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia
27.8.-29.8.2018 zápis do studia (imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem imatrikulačního slibu u zápisu)
13.9.2018 náhradní termín zápisu
+ obory akreditované v CJ

Nejnovější aktuality

Thu, 12.7.2018
Milí studenti, zveme vás na mimořádnou přednášku konanou ve středu 12.12.2018 od 11.30 v ...
Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

John 
Locke:

Svoboda totiž znamená být svoboden od útlaku a násilí druhých, což nemůže být, kde není zákona,
ale není, jak se nám praví, „svobodou pro každého činit, co se mu líbí“.