Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Studium v zahraničí

Zájemci o studium v zahraniční ať se laskavě přihlásí u katederního koordinátora, kterým je dr. Filip Tvrdý, email filip.tvrdy@upol.cz. Studenti mohou vyjíždět na maximálně dvanáct měsíců v rámci každého stupně studia (tj. mohou vyjet i dvakrát na šest měsíců v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia) a sčítá se doba pobytů na studijní a pracovní stáži. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Oddělení mezinárodních vztahů Univerzity Palackého, v případě neerasmovských vájezdů je třeba se obrátit na Oddělení pro zahraniční záležitosti Filozofické fakulty. Fakultní referentkou pro zahraniční záležitosti je Mgr. Jana Hořáková, email j.horakova@upol.cz. Katederní koordinátor zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu ("Learning Agreement"). Během zahraničního pobytu je povinností studenta získat aspoň 20 kreditů za semestr. Případní uchazeči se mohou inspirovat názory studentů, kteří pobyt v zahraničí již absolvovali. Jejich postřehy jsou shromážděny v centralizované datábazi zkušeností.

 

Katedra filozofie má v současné době podepsány bilaterální smlouvy s těmito zahraničními univerzitami:

 

BULHARSKO

Sofia University St. Kliment Ohridski

web: http://www.uni-sofia.bg

vyučovací jazyk: bulharština a angličtina

 

ESTONSKO

Tallinna Ülikool

web: http://www.tlu.ee

vyučovací jazyk: estonština a angličtina

 

FRANCIE

Université Clermont Auvergne

web: http://www.clermont-universite.fr

vyučovací jazyk: francouzština

Université de Nice Sophia Antipolis

web: http://unice.fr

vyučovací jazyk: francouzština

Université Grenoble Alpes

web: http://www.upmf-grenoble.fr

vyučovací jazyk: francouzština

Université de Strasbourg

web: http://www.unistra.fr

vyučovací jazyk: francouzština

 

CHORVATSKO

Sveučilište u Splitu

web: http://www.unist.hr

vyučovací jazyk: chorvatština, angličtina, italština, francouzština a němčina

 

ITÁLIE

Università degli Studi di Padova

web: http://www.unipd.it

vyučovací jazyk: italština, angličtina

Università degli Studi di Palermo

web: http://www.unipa.it

vyučovací jazyk: italština, angličtina

 

NĚMECKO

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

web: http://www.uni-bamberg.de

vyučovací jazyk: němčina a angličtina

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

web: http://www.uni-muenster.de

vyučovací jazyk: němčina

 

NIZOZEMSKO

Rijksuniversiteit Groningen

web: http://www.rug.nl

vyučovací jazyk: angličtina a nizozemština

 

POLSKO

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

web: http://www.uj.edu.pl

vyučovací jazyk: polština a angličtina

Uniwersytet Śląski w Katowicach

web: http://www.us.edu.pl

vyučovací jazyk: polština a angličtina

Uniwersytet Warszawski

web: http://www.uw.edu.pl

vyučovací jazyk: polština a angličtina

 

RUMUNSKO

Universitatea din București

web: http://www.unibuc.ro

vyučovací jazyk: rumunština a angličtina

 

ŘECKO

Ethnikón kai Kapodistriakón Panepistímion Athinón

web: http://en.uoa.gr

vyučovací jazyk: řečtina a angličtina

 

SLOVENSKO

Trnavská univerzita

web: http://www.truni.sk

vyučovací jazyk: slovenština

Univerzita Komenského v Bratislave

web: http://www.uniba.sk

vyučovací jazyk: slovenština

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

web: http://www.umb.sk

vyučovací jazyk: slovenština

 

SLOVINSKO

Univerza v Ljubljani

web: http://www.uni-lj.si

vyučovací jazyk: slovinština a angličtina

 

ŠPANĚLSKO

Universidad del País Vasco

web: http://www.ehu.es

vyučovací jazyk: španělština a angličtina

 

TURECKO

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

web: http://ikc.edu.tr/en

vyučovací jazyk: turečtina a angličtina

Nejnovější aktuality

Thu, 12.7.2018
Milí studenti, zveme vás na mimořádnou přednášku konanou ve středu 12.12.2018 od 11.30 v ...
Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

J.W. 
Goethe:

Nenávidím vše, co mne pouze poučuje,
aniž by povzbuzovalo nebo bezprostředně oživovalo mou činnost.