Jednota filozofická
Centrum pro práci s renesančními texty
Centrum pro práci s renesančními texty
ISNS 2017
Submission Philosophica
Nebojme se myslet
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Aktuality

 

Tuesday9.May2017
Tvrdý
Monday9.January2017

“Launch workshop”, Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice

Milí kolegové,

rádi bychom vás pozvali na “Launch workshop”, který pořádá Centrum pro etiku, Univerzita Pardubice. Jeho téma je “Situating the Human” a vystoupí na něm vícero špičkových zahraničních badatelů (plakát je v příloze).
Workshop se uskuteční 26-28. září v Pardubicích. 

Srdečně vás na něj zveme.

 

Krylová
Tuesday15.August2017

Jednota filozofická v ZS 2017/2018

V zimním semestru přivítáme na Jednotě filozofické třináct hostujících přednášejících:

 1. doc. Martin Cajthaml, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci)
 2. Ing. Petr Špecián, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
 3. Ing. Petr Houdek, Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze)
 4. prof. Mark Nyvlt (Dominican University College in Otawa)
 5. Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
 6. Mgr. Martin Nuhlíček, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 7. Mgr. Jacques Joseph (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
 8. prof. Michal Chabada, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
 9. Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
 10. Mgr. Michal Polák, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
 11. Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)
 12. Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)
 13. Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Další informace se objeví na stránkách sdružení Jednota filozofická a v Moodle.

Tvrdý
Thursday27.July2017

Mobilita v Německu

V rámci již schváleného projektu Erasmus+ se hledá zájemce o roční zahraniční mobilitu Evropské dobrovolné služby v Německu. Pobyt je hrazen z grantových prostředků a je tak pro účastníka zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku.

Tvrdý
Thursday27.July2017

Jazyková a interkulturní příprava

Přinášíme aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v LS 2017/2018 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

Tvrdý
Saturday7.October2017

Studium "Učitelské způsobilosti" (prezenčně)

Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2017/2018,

termín přihlašování do 24.9.2017, e-přihlášku najdete na odkaze:

jednoobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1299

dvouobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1298

Více informací na letáčku v příloze.

Krylová
Friday7.July2017

Studentská konference FILEX 2017

Studentská konference FILEX se uskuteční 10.-11.11.2017 na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, informace pro zájemce o aktivní účast naleznete v příloze.

 

http://www.facebook.com/konference.filex

Příloha 1: CFP.png
Tvrdý
Friday7.April2017

Konference "Aristotelés a aristotelismus"

Česká společnost pro studium Aristotela ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP bude ve dnech 12. a 13. října 2017 pořádat dvoudenní mezinárodní konferenci na téma Aristotelés a aristotelismus. Konference se uskuteční v Olomouci, deadline pro zaslání přihlášky je 31. srpen 2017.

Tvrdý
Friday30.June2017

Nové knihy ve Zbrojnici

Do centrální knihovny ve Zbrojnici v příštích dnech dorazí nové přírůstky o filozofii mysli, morální psychologii a Davidu Humovi:

 • Ainslie, Donald C., Hume's True Scepticism (Oxford University Press, 2015).
 • George, Alexander, The Everlasting Check: Hume on Miracles (Harvard University Press, 2016).
 • Godfrey-Smith, Peter, Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness (Farrar, Straus and Giroux, 2016).
 • Livingston, Donald, Philosophical Melancholy and Delirium: Hume's Pathology of Philosophy (University of Chicago Press, 1998).
 • Mercier, Hugo & Dan Sperber, The Enigma of Reason: A New Theory of Human Understanding (Allen Lane, 2017).
 • Miller, Christian B., Character and Moral Psychology (Oxford University Press, 2016).
 • Miller, Christian B., Moral Character: An Empirical Theory (Oxford University Press, 2015).
 • Penelhum, Terence, Themes in Hume: The Self, the Will, Religion (Oxford University Press, 2004).
 • Schliesser, Eric (ed.), Ten Neglected Classics of Philosophy (Oxford University Press, 2016).
 • Stewart, M. A. & John P. Wright (eds.), Hume and Hume's Connexions (Pennsylvania State University Press, 1995).
 • Taylor, Jacqueline, Reflecting Subjects: Passion, Sympathy, and Society in Hume's Philosophy (Oxford University Press, 2015).
 • Willis, Andre C., Toward a Humean True Religion: Genuine Theism, Moderate Hope, and Practical Morality (Penn State University Press, 2015).

 

Tvrdý
Friday6.October2017

Termíny srpnových státnic a obhajob

Ve STAGu jsou vypsány termíny na srpnové státnice a obhajoby.
Máte čas se na něj přihlásit do 22.6.2017 do 11hod., poté se STAG uzavře.
Své BP a DP na srpnové obhajoby odevzdejte taktéž do 22.6.2017.


Termíny:

PO 28.8.2017 - SZZZK

ÚT 29.8.2017 - BSZZK

ST 30.8.2017 - BCDP + MADP

Krylová
< Novější | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Starší >

Nejnovější aktuality

Thu, 12.7.2018
Milí studenti, zveme vás na mimořádnou přednášku konanou ve středu 12.12.2018 od 11.30 v ...
Fri, 16.11.2018
Do STAGu byl vložen termín na lednové státnice / obhajoby.  Na termín máte možnost ...
Tue, 11.12.2018
V týdnu od 12.11.-16.11.2018 bude probíhat "Týden humanitních věd". Naše katedra se ...
Mon, 11.6.2018
S lítostí oznamujeme, že zítřejší přednáška Jednoty filozofické se nekoná, ...
Fri, 11.5.2018
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyhlašuje Call for Papers pro ...

Adresa

Katedra filozofie
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

 

Sekretariát

Hana Krylová
telefon: 58563 3183
e-mail: hana.krylova@upol.cz

Gottlob 
Frege:

Jestliže úkolem filozofie je zlomit moc slova nad lidskou myslí, odhalovat iluze, které prostřednictvím jazyka
pocházejí ze vztahů mezi pojmy, a osvobozovat myšlení od toho, co k němu přidává pouze povaha jazykových prostředků,
pak se moje pojmové písmo může pro filozofy stát užitečným prostředkem.