O projektu:

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0108

 

Hlavním cílem projektu je posílení vzájemných vazeb mezi zúčastněnými pracovišti, zintenzivnění jejich spolupráce a zvýšení kompetencí pracovníků. Důraz je zároveň kladen na získávání a následné využití zahraničních poznatků a na jazykové a IT vzdělávání.

 

Projekt spočívá ve vytvoření výzkumné sítě zaměřené na teorii a dějiny vědy, aby pracoviště mohla účinně vzájemně spolupracovat jak v oblasti výzkumné, tak vzdělávací. Zároveň se orientuje na podporu studentů, kteří v rámci stáží a společných akcí budou více zapojeni do studovaného oboru.

 

Vytvořená síť umožní těsnou spolupráci ve vědecko-výzkumné a pedagogické oblasti zúčastněných pracovišť. Kooperace mezi pracovišti povede ke zvyšování kompetencí odborníků a k lepšímu propojení výsledků výzkumu s praxí, zejména prostřednictvím projektu Techmania Science Center.

Logo ESF